Klimaplan for Gentofte Kommune 2010-2020

Gentofte er en miljø- og klimavenlig kommune, der tager ansvar for, at Danmark lever op til internationale klimaforpligtelser. Det er visionen i Gentofte Kommunes Klimaplan for 2010-2020, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget.

Helt konkret skal to forskellige CO2-sparemål forsøge at gøre visionen til virkelighed: Kommunens forpligtelse til at begrænse sin egen udledning af CO2 med 2 % hvert år frem til 2025, jævnfør Klimakommuneaftalen og en beslutning om at ville nedsætte den samlede CO2 -udledning fra kommunens geografiske område med 12 % i 2020 i forhold til 2007.

Klimaplanen sætter også mål for, hvordan borgere, virksomheder og interesseorganisationer kan motiveres til selv at gøre en indsats for klimaet og rummer herudover både initiativer til klimaforebyggelse og klimatilpasning.

Klimaplanens overordnede initiativer

Overordnet fordeler Klimaplanens initiativer sig på 3 indsatsområder:

  • Kommunens egen indsats som virksomhed for at nedbringe sin CO2-belastning
  • Iværksættelse af borgerrettede og virksomhedsrettede initiativer, der skal få den enkelte til at tage større ansvar for egen CO2-udledning
  • Fastlægge nødvendige tilpasningsinitiativer til forventede klimaændringer

Som en del af klimaplanen, har Gentofte kortlagt CO2-belastningen fra kommunen både som virksomhed og som geografisk område, hvor al CO2-belastning fra borgere og øvrige virksomheder også er inkluderet.

Du kan se Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020 her.

Klimaplanen bygger på seks delplaner, der ved konkrete tiltag sætter handling bag målsætningen. Alle delplaner kan findes herunder.