CO2-reduktion

Her på siden kan du se en opgørelse over over kommunens forbrug af el, vand, varme og CO2-udledning. På den måde kan vi få et overblik over om vores indsatser på miljøområdet gør en forskel og vi kan se, om der er et område som kræver en særlig indsats.

Gentofte indgik tilbage i 2009 en såkaldt Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, hvor vi som virksomhed har forpligtet os til at nedsætte CO2 udslippet fra vores egen drift med 2 % om året frem til år 2025. I den årlige CO-opgørelse opgøres det, hvorvidt Gentofte Kommune lever op til Klimakommuneaftalen.

Den aktuelle CO2-opgørelse og tidligere års opgørelser, findes nederst her på siden under dokumenter. Derudover kan du læse mere om klimakommuneaftalen her.