Bæredygtig Bundlinje

Nu kan virksomheder få hjælp til at gøre deres forretning eller virksomhed mere bæredygtig.

Vi vil med projektet Bæredygtig Bundlinje 2.0 give små og mellemstore virksomheder i Gentofte Kommune mulighed for at blive grønnere og mere cirkulære. En omstilling, som kan øge din virksomheds konkurrencefordele og skabe grøn vækst. Har du en virksomhed i byggebranchen eller i oplevelsesbranchen (herunder hoteller, restauranter og cafeer) kan du deltage i projektet.

Kommuner, vidensinstitutioner, rådgivere og brancheorganisationer står klar til at hjælpe din virksomhed med at indfri de cirkulære potentialer og arbejde konkret med jeres forretningsmodel.

Virksomhederne bliver tilbudt et skræddersyet forløb inden for et af to spor.

1. Det ene spor er for virksomheder, der vil arbejde med én eller flere temaspecifikke grønne indsatser for at optimere den nuværende forretningsmodel. Det kan for eksempel handle om at gøre logistikken grønnere, blive skarpere på miljøledelse, optimere emballage og reducere mængden af madspild.

2. Det andet spor er for virksomheder, der vil gå skridtet videre og sætte virksomhedens værdikæde under lup. Formålet er at indfri de cirkulære potentialer i samarbejde med producenter,
leverandører og kunder. I dette spor hjælper DTU Circular Business Lab og rådgivere med at udvikle en ny og cirkulær forretningsmodel til din virksomhed.

Vil din virksomhed have hjælp?

I BÆREDYGTIG BUNDLINJE 2.0 FÅR DU:

• En screening og kortlægning af dine potentialer
for grøn og cirkulær omstilling

• Rådgivning af konsulenter, der kan hjælpe med at
udvikle din forretning

• Adgang til netværk, viden og workshops

• Din business case, et overblik over miljøeffekter
ved din indsats og en konkret handlingsplan

• Mulighed for at søge støtte til implementering

Fakta om projektet:

Bæredygtig Bundlinje

  • projektet løber frem til 2022
  • Bæredygtig Bundlinje er økonomisk støttet af Region Hovedstaden (Vækstforum) og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EU).
  • Projektet er et samarbejde mellem kommuner, brancheaktører og vidensinstitutioner. Projektets partnere består foruden Gentofte Kommune af Københavns Kommune, Rudersdal Kommune, Miljø- og Energicentret i Høje-Taastrup, Egedal Kommune, HORESTA, Wonderful Copenhagen, Hotel- og Restaurantskolen, Dansk Byggeri, groconsult og Energitjenesten Øst.

  • Læs mere på www.gate21.dk

Vil du vide mere?

Kontakt projektleder Søren Freil, Affald og Genbrug på snf@gentofte.dk inden d. 31. august 2019, hvis du er interesseret i at høre mere om projektet.

 

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,