Gravmindernes historie på Hellerup Kirkegård

Her får du en oversigt over bevaringsværdige gravminder på Hellerup Kirkegård der beskriver mindet om fortjenstfulde personer, som har haft særlig betydning for lokalsamfundet.

Oversigten er udarbejdet på grundlag af kirkegårdsforvaltningens egen registrering i 2003 samt efterfølgende år.

Se gravmindernes historie på Hellerup Kirkegård

Kilder:

Gentofte. Fra Istid til Nutid. L. Gotfredsen 

Gentofte. Fra Tuborg til Bellevue. L. Gotfredsen

Gentofte. Fra Søborg til Ermelunden. L. Gotfredsen

Dansk Biografisk Leksikon. Gyldendals Forlag

Langs Nordsjællands Øresundskyst . Eiler Nystrøm.  Gyldendals Forlag

Kunstakademiets Bibliotek. Billedarkiv. Hjemmeside

Galle og Jessens hjemmeside

Gads Lille Leksikon

Vor Tids Leksikon. Aschehoug Dansk Forlag

Glimt fra 800 år omkring Gentofte Kirke

Weilbach. Kunstnerleksikon. Forlaget Rosinante

Politikens Rejsebøger: Hvem ligger hvor. Politikens Forlag

Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940 - 45. Frihedsmuseets Venners forlags Fond 

www.danskefilm.dk

Ansvarlig for siden: