Hellerup Kirkegård

Hellerup Kirkegård, der er ca. 100 år gammel, er udviklet i en periode hvor det var mode, at have så stort og dyrt et gravsted som muligt. Kirkegården fungerer stadig i stor udstrækning som nærkirkegård for den nordlige del af Københavns kommune og Hellerup.

Hellerup Kirkegård
C.V.E. Knuths Vej 5
2900 Hellerup 

Åbningstid:

Kirkegården er åben for besøgende fra solopgang til solnedgang. 

Hellerup Kirkegård

Hellerup Kirkegård er en begravelsesplads hovedsaglig for Hellerup-områdets beboere, men også for den nordlige del af Københavns kommune. Desuden har Sct. Lukas søstrene deres helt egen begravelsesplads her.

Kirkegården præges af store forretningsfolks eftermæle, men i takt med den ændrede holdning til familiegravstedet nedlægges flere og flere af disse store gravsteder.

Kapellet er tegnet af arkitekt Andreas Clemmesen og opført i 1913-14. Kapellet er nu lukket på grund af meget lidt benyttelse.

Kirkegården benyttes også som stillepark for området.

Der forefindes offentlige toiletter samt orienteringskort ved hovedindgang.

Bilkørsel er tilladt til Kapel / kontorbygning.

Arealet er ca. 68.300 m2

Monumentalt gravminde over minister P. Nørgaard
Monumentalt gravminde over minister P. Nørgaard

Beliggenhed

Nær Rygårdscentret med hovedindgang fra C.V.E. Knuthsvej. Helleruplund Sogn.

Tilgængelighed

Området er tilgængeligt for gangbesværede.

Udviklingsplan

Den 30. oktober 2014 blev det første borgermøde om planen for Hellerup Kirkegård afholdt. Du kan læse referatet her.