Kirkegårde i Gentofte Kommune

I Gentofte har vi fire smukke kirkegårde, som ligger placeret rundt om i Kommunen. I artiklen nedenfor, kan du finde nyttig information om begravelsesplads for alle og om kirkegårdskulturen på de forskellige kirkegårde.

Mariebjerg Kirkegård

Der er fire kirkegårde i kommunen:

  • Gentofte Kirkegård
  • Hellerup Kirkegård
  • Mariebjerg Kirkegård
  • Ordrup Kirkegård

Du kan læse mere om de enkelte kirkegårde i venstremenuen. Her kan du også læse om begravelse samt om gravsteder.

I linkboksen nederst på siden kan du læse om vedtægterne for de fire kirkegårde.

For bedemænd

I linkboksen nederst på siden kan du læse om betalingsbetingelser samt finde en fuldmagt for bedemænd.

Begravelsesplads for alle

Kirkegårdene er kristent indviede begravelsespladser men er åbne for alle trosretninger.

Gentofte Kommunes borgere samt borgere fra andre kommuner kan frit vælge begravelsesplads på enhver af de fire kirkegårde. 

Kirkegårdskulturen

Kirkegårdene i kommunen repræsenterer hver for sig noget af det bedste i dansk kirkegårdskultur. De repræsenterer forskellige epoker og er præget af den befolkning, der er knyttet til dem.

En redegørelse fra 1983 om kirkegårdsarealernes benyttelse fik til resultat, at man på alle kirkegårdene forsøger at samle gravpladserne i mindre enheder og frilægge større og større samlede arealer.

Disse kan så enten indgå som et parkelement i kirkegårdene eller anlægges til mere tidssvarende begravelsespladser.