Etablering af bade- og bådebroer samt kystbeskyttelsesanlæg

Hvis du vil etablere en badebro eller forbedre kystbeskyttelsen ud for din ejendom, skal kommunen først give tilladelse.

Billede af badebro ved Skovshoved

Bade- og bådebroer

Bade- og bådebroer må kun etableres efter tilladelse fra kommunen.

Ønsker du som grundejer at etablere en bade- eller bådebro, skal du indsende en ansøgning til Natur og Miljø (miljoe@gentofte.dk) med oplysning om broens udformning, materialevalg, længde mv.

Hvis kommunen tillader broen, vil det ske på en række vilkår. Broen skal bl.a. etableres, så den ikke hindrer eller besværliggør en bestående adgangsret langs kysten.

Ansøgninger behandles efter Bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer. Her kan du også læse om de generelle regler og betingelser, der gælder for etablering af bade- og bådebroer.  Læs bekendtgørelsen via link her på siden.

Kystbeskyttelsesanlæg

Hvis du ønsker at beskytte din ejendom mod oversvømmelse eller erosion, skal du ansøge kommunen om tilladelse. Det samme gælder, hvis du vil renovere eller ændre din eksisterende kystbeskyttelse.

Hvis I er flere grundejere, der ønsker at etablere et fælles anlæg, og der er enighed om dette, indsendes ansøgning ligeledes til kommunen.

Hvis kommunen kan imødekomme ansøgningen, vil en tilladelse blive givet på en række vilkår – herunder, at et nyt kystbeskyttelsesanlæg ikke må hindre eller besværliggøre en bestående adgangsret langs kysten. 

Ansøgninger behandles efter kystbeskyttelsesloven, følg link her på siden.

Ønsker flere grundejere at etablere kystbeskyttelse på en strækning, hvor der ikke kan nås enighed om etableringen blandt alle de berørte grundejere, kan de interesserede grundejere anmode kommunen om at rejse en sag efter kystbeskyttelsesloven.