Charlottenlund Strandpark

Charlottenlund Strandpark ligger mellem Charlottenlund Skov og Øresund. Her er et mylder af solbadende mennesker på de gode sommerdage, og de åbne plæner danner rammen for et væld af fritidsaktiviteter.

Indgang til Charlottenlund Fort

Charlottenlund Strandpark ligger omkring Charlottenlund Fort, der blev anlagt som en del af Københavns Søbefæstning i 1886-87. Fortgården benyttes i dag som campingplads, og på volden mod Øresund drives en restaurant.

Charlottenlund Strandpark har siden 1932 været offentlig park, og benyttes intensivt til solbadning og ophold i sommermånederne.

Parken domineres af store, åbne græsfælleder med solitære træer og de enkelte haverum indrammes af præcise hække.

Der er offentlige toiletter og en kiosk.

Arealet er ca. 131.000 kvm.

Beliggenhed

Ved Charlottenlund Fort. Charlottenlund sogn.

Tilgængelighed

Området er tilgængeligt for gangbesværede.

Læs om tilgængelighedsforhold i Charlottenlund Strandpark via GodAdgang

Ejerforhold og historie

Strandarealet hørte oprindelig til ”Gentofte Dyrehave ved Stranden” som blev oprettet i 1622 af Kong Christian IV, senere hørte arealet til ”Gyldenlund” - det nuværende Charlottenlund Slot.

Ved anlæggelsen af fortet i 1886 overgik den sydlige del af strandarealet til Krigsministeriet, medens den nordlige del blev forpagtet af Kronprins Frederik – den senere Kong Frederik VIII, som lod strandparken planere og udlægge til køkkenhave.

Fortet blev anlagt i årene 1886–87 som et led i Københavns Søbefæstning. Fortet blev nedlagt i 1932 og i 1933 overtog Gentofte Kommune vedligeholdelsen og administrationen af hele strandparksområdet. 

I 1950 etablerede kommunen en campingplads i fortets ”grønnegård”.