Nyt stiforloeb

Et nyt stiforløb skal skabe forbindelse for færdselshandicappede mellem P-pladsen i syd og kioskbygningen på Bellevue Strand. Derudover etableres en ny støttemur på stranden langs Strandvejen, dels som sikring af skråningen og dels som et æstetisk løft til den nedslidte flisemur.

Projektet realiseres som en del af Helhedsplan for Bellevue Strandpark, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen tilbage i maj 2010.

Stiforløbet etableres i forlængelse af rampen som en støbt betonsti, der med bløde sving danner en promenade på stranden. Stien møder den eksisterende flisebelægning niveaufrit ved den fredede kioskbygning og lægger sig udenpå denne frem til sydligste forland.

Slots- og Kulturstyrelsen har som myndighed for fredede bygninger godkendt stiforløbet, der med et enkelt formsprog skaber adgang for alle til Arne Jacobsens anlæg.

Anlægsarbejdet påbegynder medio november 2018 og forventes afsluttet senest 1. marts 2019 inden badesæsonen starter. Der vil i anlægsperioden være udlagt køreplader på dele af stranden til de tunge køretøjer, ligesom en del af P-pladsen vil være reserveret til byggeplads. Arbejdsområdet vil være afspærret i arbejdstiden, men der vil være adgang til den øvrige del af stranden som vanligt. Der vil blive skiltet om detaljerne på byggepladsen.

Yderligere information om projektet kan ske ved henvendelse til projektleder Jakob Zabel på mail jcza@gentofte.dk eller tlf. 30592301.