Ordrup Park

Ordrup Park er en dejlig bypark,i form af et bredt grønt bånd, som forbinder Ordrup og Charlottenlund. Parken har åbne plæner med store gamle træer. Du kan tage børnene med hen på legepladsen, eller selv tage et spil petanque.

Ordrup Park

Der er udarbejdet ny udviklingsplan for Ordrup Park. Planen tager bl.a. udgangspunkt i de forslag, som borgerne kom med på borgermøderne i 2013.

Du kan læse udviklingsplanen her (pdf).

Parken renoveres i 2014 jf. udviklingsplanen.

Ordrup Park er et åbent parkstrøg med spredte grupper af opstammede træer. Langs Ordrupvej  prydes arealet om foråret af et bredt bælte med blomstrende løgvækster.

Længere nede i parken er der store åbne græsplæner, og længst mod sydøst plejes et areal som en blomstereng. Her er der fine levemuligheder for et varieret insektliv, som har stor betydning for fuglelivet i parken.

Der er en legeplads langs vestskellet mod kollektivbebyggelsen. Legepladsen er omkranset af en høj bøgehæk. Du kan læse mere om legepladsen i Ordrup Park her.

I parkens nordvestlige hjørne ligger også en petanquebane. Desuden er der indrettet en mindre opholdsplads med kig mod trafikken på Ordrupvej. I dette område er placeret en abstrakt bronze-skulptur af Bent Sørensen.

Desværre er der i 1999 konstateret en jordforurening i Ordrup Park, og der er derfor opstillet to sorte containere i henholdsvis den nordlige og den sydlige del af parken. Containerne, som indeholder måleinstrumenter til overvågning og undersøgelse af jordforureningen, forventes fjernet omkring 2020.

Arealet er ca. 19.400 m2.

Fredningsforhold

Ordrup Park er ikke fredet ved en særlig fredningskendelse, men er underlagt Skovlovens bestemmelser for fredsskov. Området er i Kommuneplanen udlagt som grønt område.

Beliggenhed

Mellem Ordrupvej og Ejgårdsvej. Ordrup Sogn.

Tilgængelighed

Parken har asfaltstier og er tilgængelig for gangbesværede.

Historie og ejerforhold

Efter en brand i 1798, som lagde næsten hele Ordrup By øde, opførte grosserer C.P. Otto en ejendom, det senere "Adelaide", på "Roligheds" samt på Hyldegårdens og Damgårdens brandtomter

Området blev i 1871 erhvervet af Jacob Moresco (onkel til Carl Moresco), der etablerede en lysthave til ejendommen "Adelaide". Haven blev i tidens ånd beplantet med mange forskellige eksotiske træer, hvoraf en del af disse stadig ses i parken.

Ejendommen forblev i familiens eje, indtil Gentofte Kommune erhvervede den i 1943 efter Carl Moresco.

Indtil 1964 blev villaen ”Adelaide” anvendt som børnehave og vuggestue, hvorefter der blev opført en ny børneinstitution på de tilstødende arealer. Villaen blev derefter revet ned, og hele arealet har siden da været offentlig tilgængelig park.