Hundesømosen

Mosen ligger i en naturlig lavning i villakvarteret nord for Jægersborg Kaserne, og fremstår som et varieret naturområde med åbne engstrøg, birkelunde, naturskov samt ride- og gangsti.

Hundesømosen

Hundesømosen fremstår som et spændende og meget frodigt naturområde, der byder på stor variation samt gode rammer for rekreation, leg og naturoplevelse.

Den vestlige del af mosen er udlagt til naturskov, mens den nord og den nordøstlige del af mosen er åbne engstrøg med spredte grupper af birk og el i højt græs.

Den sydlige del af mosen har et højere plejeniveau. Det er her mosen grænser op til kolonihaveforeningen Bernstorff, og hvor legepladser og boldspil-arealet ligger.
Du kan læse mere om legepladsen i Hundesømosen her.

Gennem området forløber foruden en ridesti også en regional hovedsti med forbindelse til Ermelunden i nord og Gentofte Sø i syd.

Arealet er ca. 90.000 kvm.

Beliggenhed

Nord for Jægersborg Kaserne. Indgang fra Solbakkevej samt stier fra Lille Femvej, Hundesøvej og Ermelundsvej.

Tilgængelighed

Området er tilgængeligt for gangbesværede.

Ejerforhold og historie

Mosen udgjorde oprindeligt et areal af Ibstrup Hovmarks jorder, som i 1788 underlagdes Hovmarksgården.

I 1930 overtog kommunen Hundesømoseområdet fra A/S Hovmarksgården. I 1939 blev området optaget på fredningslisten for Gentofte Kommune, og i 1943 påbegyndtes ride- og gangstianlægget i området.