Sikker færdsel på isen

I Gentofte er der det meste af året gode muligheder for at skøjte - i ishallen og i de kolde vintre også på nogle af kommunens søer. Men kun på områder, hvor der er etableret skøjtebane.

Ishallen, der ligger ved Gentofte Sportspark, holder åbent fra 1. oktober til 31. marts.

Mere information om Ishallen i Gentofte 

Is på søerne 

Om vinteren er der efter længere perioder med frost mulighed for at skøjte på søerne. Men isen skal være mindst 13 cm tyk, før man bevæger sig ud, og kun på steder hvor kommunen tillader færdsel på isen. Hvis færdsel på isen er sikker, skilter kommunen på de udvalgte steder. 

I Nordsjællands Politikreds er det generelt forbudt at færdes på isen, med mindre kommunen har kontrolleret isens tilstand og tykkelse og har opsat særlig skiltning om mulighed for færdsel på isen.

Kommunen kontrollerer løbende på udvalgte steder, om det er sikkert at færdes på isen. 

I Gentofte Kommune kontrolleres istykkelsen løbende ved:

  • Gentofte Sø (kun den sydlige ende)
  • Søndersø
  • Kanalen i Øregård Park
  • Nymosen
  • Hundesømosen

Når isen er sikker, etablerer Park og Vej skøjtebaner på disse steder, som markeres med tydelig skiltning om sikker færdsel. Skøjtearealerne adskilles fra de omkringliggende områder med en tydelig afmærkning.

Uden for afmærkningen foretages ikke kontrol af isens tykkelse, og det er derfor heller ikke tilladt at færdes her. Af samme grund er det heller ikke tilladt at færdes på de øvrige søer i Gentofte Kommune og på isen i havnebassinerne.

Har du spørgsmål til issikkerheden i Gentofte Kommune, er du velkommen til at henvende dig til Park og Vej på  park-vej@gentofte.dk.