Rosenhaven

Rosenhaven, der indrammes af pergolaer, er udformet som rosenrabatter omkring et centralt, smalt græsbånd med smukke sandstensvaser.

Rosenhaven

Ejerforhold

Rosenhaven der blev indviet i 1918 er en del af Hellerup Strandpark. Haven er tegnet af Stadsgartner G.N. Brandt og professor Ewald Thomsen. 

Havens indhold og kvaliteter

Formålet med anlægget er at vise byens borgere, hvad der til enhver tid er smukt, sundt og velfungerende, når det kommer til roser. Haves bede har derfor skiftet udseende flere gange gennem tiderne, blandt andet med hensyn til antallet af sorter og indretningen af bedene.

Haven er anlagt stramt symmetrisk omkring en akse vinkelret på Øresund. Aksen forstærker det lange kig ud over Sundet, og samtidig sættes udsigten i en smuk ramme af den tværgående pergola.

Havens midterakse er helt bevidst udformet meget markant, idet en rosenhave let får et diffust eller rodet udseende på grund af de mange forskellige og ofte stærke farver, som er karakteristiske for roser. Om vinteren opsættes skærme, for at beskytte havens planter mod havgus fra øst.

Rosenhaven i Hellerup fylder 100år i 2018. Men forinden får haven en komplet renovering, så G.N. Brandts nøgleværk kan stå i fuldt flor i sin fødselsdagssæson. Forud for jubilæumssæsonen i 2018 har Gentofte Kommune besluttet, at haven skal forskønnes, så den trods sine snart 100 år kan møde fremtiden i flotteste stand.

Billede: Liv i Rosenhaven 1920'erne. 

Renoveringen indbefatter blandt andet, at samtlige roser i haven graves op og erstattes af helt nye, friske planter, der blandt andet vil tælle lidt flere rosensorter end i dag. Inden plantningen vil jorden blive dampet, så den er plantemoden igen. Derved springer man med teknisk hjælp reglen over om, at der skal gå mindst syv år, før man atter med succes kan plante roser samme sted som før, da roser udtrætter den jord, den står i. 

Tegningen: Schul Landskabsarkitekter har lavet denne illustration som viser hvordan farverne fremover vil være mere blandede end tidligere. Edward Thomsens og G N Brandts plan fra 1917 er brugt som baggrund.

De kommende roser vil være tidens bedste bud på sunde og dyrkningsegnede roser. Nærmest stierne plantes der lavere roser, mens der langs kanten vil stå større roser som buskroser, historiske roser og klatrende roser. Roserne i kanten får selskab af andre klatreplanter, som skal styrke det frodige udtryk, som der også tidligere har været i haven. 

Plantefelterne inddeles i mindre felter, hvoraf halvdelen dækkes med juleroser og den anden halvdel med roser. Derved forlænges blomstersæsonen i haven, samtidig med at plantefelterne kan skifte plads efter en årrække. På den måde undgår man, at jorden udtrættes og kræver enten udskiftning eller dampning. De nye roser vil også blive underplantet med en bunddækkende staude.

Beliggenhed

Rosenhaven er en del af Hellerup Strandpark Anlægget ligger mod Øresund – mellem Onsgårdsvej og Strandparksvej. Hellerup Havn er en del af anlægget.

Tilgængelighed

Området er tilgængeligt for gangbesværede.