Grønne områder

Gentofte er en grøn kommune med et stort antal offentlige grønne områder i form af parker, naturområder, haveanlæg, kirkegårde og legepladser. Her har du rig mulighed for at nyde naturen.

Ellemosen

Gentofte Kommune prioriterer udvikling og bevaring af de grønne områder højt, og har fokus på det rekreative - mulighed for at motionere, for at nyde naturen og med plads til leg og oplevelser.

Grøn Strukturplan

Udvikling og forvaltning af de grønne områder tager udgangspunkt i ”Grøn Strukturplan 2010-2013”.
Du kan læse om den grønne strukturplan her.

Ejerforhold

Park og Vej er ansvarlig for kommunens legepladser, haveanlæg, parker, naturområder og kirkegårde.

På siderne herunder, finder du oplysninger om de enkelte grønne områders placering samt en række historiske data og særlige forhold for de enkelte områder.

Haveanlæg, parker, naturområder og kirkegårde

Der er 35 kommunale grønne områder og fire kommunale kirkegårde i kommunen. Områderne er fordelt geografisk over hele kommunen, og de anvendes meget forskelligt og har meget forskellig størrelse. Der er blandt områderne både velplejede haveanlæg, små pladser, store parker, strandparker samt naturlige søer og moser.

Overordnet er områderne opdelt i tre anlægstyper efter den måde, som områderne plejes og vedligeholdes på af kommunen. Plejen i haveanlæggene sigter mod at fremhæve anlæggets detaljerede og præcise former, mens plejen i parkerne og i strandparkerne sigter på frodighed og funktionalitet, idet den intensive benyttelse af parkerne medfører et stort slid på beplantninger og græsarealer. Endelig er det udvikling og bevaring af et rigt og varieret dyre- og planteliv, der er udgangspunktet for plejen af naturområderne.

Du kan læse mere om Pleje af de grønne områder her eller i linkboksen nedenfor.

Anlægstyperne og deres samlede arealer er:

  • Haveanlæg  -  i alt ca. 11.000 kvm.
  • Parker  -  i alt ca. 238.000 kvm.
  • Naturområder  -  i alt ca. 840.000 kvm.
  • Strandparker - i alt ca. 171.000 kvm.
  • Kirkegårde - i alt ca. 426.000 kvm

Du kan læse mere om de kommunale HaveanlægParker og Naturområder i venstre menuen.

Du kan læse om de tre kommunale strandparker Hellerup StrandparkBellevue Strandpark og Charlottenlund Strandpark i venstre menuen under Havne, strande og camping.

Du kan læse mere om de fire kommunale kirkegårde i venstre menuen under Kirkegårde.

Legepladser

Der er 16 legepladser rundt omkring i kommunen. Nogle af legepladserne er mest velegnede til småbørn, andre henvender sig mere til skolebørn og flere af legepladserne vil kunne benyttes med fordel af begge aldersgrupper.

Du kan læse mere om legepladserne i venstre menuen.

Løberuter

Der er mange naturskønne områder i Gentofte Kommune, der inviterer til en løbetur. 

Du kan læse mere om 12 løberuter her eller i linkboksen nedenfor.

Koloni- og nyttehaver

Du kan læse mere om Koloni- og nyttehaver i Gentofte Kommune i venstre menuen.