Energi

Gentofte Kommune er klimakommune, og har derfor fokus på at forbedre energien i kommunens ejendomme, både når der bygges nyt, og når der renoveres og vedligeholdes.

Gentofte Ejendomme arbejder systematisk med energiforbedringer af kommunens bygninger, for at minimere el-, vand- og varmeforbrug samt CO2 udledning. Det er både til gavn for klimaet og indeklimaet.

Det er vigtigt at komforten i bygningen og driften af de tekniske anlæg fungerer optimalt, for at skabe de velfungerende rammer, der er med til at brugerne trives.

Læs mere i Energihandlingsplanen 2018-2025.