Genvejsmenu

Aurehøj Gymnasium

Lokalplan 339 for Aurehøj Gymnasium

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af en musikbygning i det sydøstlige hjørne af skolegården.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2012 enstemmigt vedtaget lokalplan 339 for Aurehøj Gymnasium. Planen er vedtaget uændret.

Se planen her

Se Lokalplan 339.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs om lokalplanens retsvirkninger..

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,