Genvejsmenu

Arealer ved Øregårds Allé

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 22 for arealer ved Øregårds Allé

Lokalplanen er vedtaget den 18. april 1978 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at åbne mulighed for opførelse af et nyt hovedbibliotek for Gentofte kommune,
  • at sikre, at bebyggelsen placeres og udformes med hensyntagen til den omkringliggende bebyggelse, Øregårds Parken og Øregårds Allé,
  • at skabe sammenhæng mellem den ny bebyggelse og Øregårds Parken.

Se planen her

Se Lokalplan 22.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,