Genvejsmenu

Arealer, der mod nord begrænses af Jægersborg Allé, mod øst af Kystbanen, mod syd af L.E. Bruuns Vej og mod vest af Bernstorffsvej

Kort visende byplanområdet med orange

Byplan 2a for de arealer, der mod nord begrænses af Jægersborg Allé, mod øst af Kystbanen, mod syd af L.E. Bruuns Vej og mod vest af Bernstorffsvej

 

Byplanen er vedtaget den 2. september 1932 af Kommunalbestyrelsen.

Byplanens formål er:

  • at foretage en regulering al den fremtidige bebyggelse på arealet, dels ved at der foretages en hensigtsmæssig fordeling af de forskellige bebyggelsesarter, dels ved fastlæggelse af udvidede byggelinjer for de områder, hvor der efter byplanen kan bygges sammenhængende bebyggelse, og hvor den efter bygningsreglementet fastsatte byggelinje ikke anses for tilstrækkelig. Endvidere indeholder planen bestemmelser, der tager sigte på udelukkelse af skadelige virksomheder og sådanne bedrifter, der må antages at være til gene i et beboelseskvarter.

Se planen her

Se Byplan 2a.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,