Vedtagne lokalplaner

Efter et forslag til lokalplan har været i høring og evt. indkomne bemærkninger er behandlet og drøftet, er næste skridt i processen den endelige vedtagelse.

Her på siden finder du en liste over alle kommunens gældende lokalplaner.

Høringer

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,