Skovbyggelinje

Alle skovarealer i Gentofte Kommune er omkranset af en skovbyggelinje i overensstemmelse med naturbeskyttelsesloven.

Formålet hermed er at sikre det frie udsyn til skoven samt at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for planter og dyr. Det er ikke tilladt at placere bebyggelse, campingvogne og lignende inden for beskyttelseslinjen. I særlige tilfælde kan kommunen dispensere.

Generelt for hele landet er skovbyggelinjen fastsat til 300 m. For en udbygget kommune som Gentofte giver dette en uhensigtsmæssig administration med mange enkeltstående dispensationer. I 2003 blev det derfor, i et samarbejde mellem Gentofte Kommune og Skov og Naturstyrelsen, vedtaget at reducere byggelinjen. Herved er en lang række kommunale dispensationer erstattet af én samlet ophævelse, hvilket har medført en markant forenklet byggesagsadministration.

Som hovedregel er linjerne reduceret til en afstand af 15 m fra sydvendte, 20 m fra øst og vestvendte samt 30 meter fra nordvendte skovbryn. Lokalt kan beskyttelseslinjen være anderledes fastlagt.