Brugeranalyse af Gentofte Kommunes bydelscentre

Gentofte Kommune vil gerne sikre sig, at borgerne i kommunens 6 bydelcentre trives og er tilfredse. Daglige brugere er oftest dem der ved mest om et område; de kender stedets kvaliteter, karakter og dermed også hvad der eventuelt mangler, for at få det hele til at fungere optimalt. Derfor har Gentofte kommune foretaget en brugeranalyse af de 6 bydelscentre.

Gentofte Kommune foretog i 2005 en analyse af forbrugernes brug af, og holdning til, kommunens 6 bydelscentre.

Analysen viste, at der var forskel på forbrugernes vurdering af de 6 bydelscentre og på ønsker til forbedringer. Et gennemgående ønske for alle centrene var et bedre cafémiljø, og i Charlottenlund, Gentofte, Vangede og Dyssegårds bydelscentre ønskedes et bredere butiksudbud. Herudover var der konkrete forslag til de enkelte centre vedrørende trafik- og parkeringsforhold, gadebelysning, inventar og beplantning.

Analysens resultater er beskrevet i rapporten Gentofte Kommunes bydelscentre - Brugeranalyse 2005.

Se Brugeranalyse 2005 her.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at anlægsbevilge midler til forskønnelsen af Vangede Bygade og nyindretning af Dan Turèlls Plads. Anlægsarbejdet kommer til at foregå hen over sommeren og efteråret 2011. Læs om planerne for Vangede Bygade.