Takster for seniorer

PLEJE, OMSORG, M.M.                  

            

SERVICEYDELSER    

Pr. dag / pr. måned

2020

Pr. dag / pr.måned

2021

 

Morgenmad- og formiddagsforplejning

 25,00/750,00  25,50/769

Varm mad

 72,00/2.160,00  73,50/2.212

Kold mad

 41,00/1.230,00  42,00/1.257

Den enkelte beboers samlede forplejningsudgift må ikke overstige
3.000 kr. pr. måned i 2009-priser. Beløbet er fremskrevet til 3.834 kr.
i 2021-priser. Ved bestilling af fuld forplejningspakke gives i 2021 et
prisnedslag på 396 kr. pr. måned.*

SERVICEYDELSER

Pr. måned

2020

 

Pr. måned

2021
Kulturelle aktiviteter 103,50  105,00 

Leje af linned (sengetøj og håndklæder)

 196,00 198,00 

Toiletartikler

 168,50 170,00 

Rengøringsartikler

 58,50 59,00 
Madservice     
Hovedret* (kølet med udbringning to gange ugentligt)   57,50  58,50
Kommunens tilskud til madservice* (en daglig hovedret)   2,50  3,00

*Med virkning fra 1.7.2010 må brugernes egenbetaling for
kommunens hovedtilbud højst udgøre 45 kr. pr gang. Beløbet er
fremskrevet til 55,50 kr. i 2021-priser. Kommunen skal yde et
økonomisk tilskud, der svarer til prisforskellen.

DAGCENTER                    

Pr. gang 2020 

Pr. gang 2021

Med frokost og med kørsel

103,00   104,00

Med frokost og uden kørsel

 71,00  72,00

Uden frokost og med kørsel

 77,00  78,00

Uden frokost og uden kørsel

 45,00  46,00
Øvrige takster    
Ophold på daghjem med kørsel  132,00   133,00
Ophold på daghjem uden kørsel 120,00   121,00
Øvrige takster     
Linnedservice for hjemmeboende  379,50  384,00 
Omsorgstandpleje** 45,00  45,50 
     
Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på Tranehaven  125,30/3.759,00  127,80/3.834 
     
Kørsel til og fra individuel træning efter SEL 43,00  44,00 
Kørsel til og fra holdtræning efter SEL  32,00 32,50 

*) Maksimal betaling for 2021 er maksimal betaling for 2020 tillagt satsreguleringen på 2,0 pct. Hvis satsreguleringen efterfølgende ændres, vil kostprisen
blive tilpasset administrativt, så den aldrig overstiger lovens maksimale egenbetaling.

**Hvis taksten afviger fra ministeriets maksimumsbeløbl, vil taksten blive tilpasset administrativt.

Ansvarlig for siden:

Budget og Regnskab
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,