Takster for fritidsinstitutioner

 

FRITIDSCENTRE og KLUBBER

Egenbetaling
2021

Tilskud
2021
           

Pladspris
 2021

 Egenbetaling
2020

Tilskud
2020

Pladspris
 2020

Jf. Folkeskoleloven, bortset fra Ungdomsklubber, som hører under Ungdomsskolelovgivningen.

Børn i dagklub (fritidsklub) 4. og 5. klasse (11 mdr.)                  

1.051

553 

1.604 

 1.043

 731

1.774 

 

 

Juniorklub 6. klasse (11 mdr.)

522

1.106 

1.628 

 518

 1.283

 1.801

 

Alle unge i Gentofte mellem 7. klasse og 25 år har mulighed for at benytte sig af ungemiljøet i Byens Hus. Tilbuddet er gratis og kan benyttes alle hverdage mellem 15:00-22:00. Betaling for særkilte arrangementer og aktiviteter kan dog forekomme.

Elever i udskolingen har mulighed for at fortsætte i kommunale juniorklubber såfremt det ønskes, mod egenbetaling svarende til den gældende 6. klasses takst i den pågældende juniorklub

GENTOFTE FRITIDSORDNINGER 

Egenbetaling 2021

Tilskud 2021

Pladspris 2021

Egenbetaling 2020

Tilskud 2020

Pladspris 2020

 
Jf. Folkeskoleloven

Uanset klassetrin 11 .mdr.

 1.904 616  2.520  1.881 501 2.382  

*For Gentofte borgere opkræves betaling svarende til det fastsatte loft for egenbetaling iht. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

 

 

 

Ansvarlig for siden:

Budget og Regnskab
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, , ,