Sygesikring

Sundhedskortet er et bevis på, at du har ret til ydelser fra den offentlige sygesikring. Se den nye fortegnelse over læger i kommunen, nederst på siden.

Når du møder i Borgerservice, kan du undgå kø ved at bestille tid i vores online tidsbestilling 

Alle CPR registrerede borgere i Danmark har som udgangspunkt ret til gratis behandling på hospitaler og hos lægen.

Sundhedskortet

Alle borgere i Danmark har et sundhedskort. Kortet er din dokumentation for, at du er berettiget til hjælp fra det offentlige. Du skal derfor altid huske at medbringe sundhedskortet ,når du skal til lægen eller på hospitalet. Sundhedskortet blev tidligere kaldt "det gule sygesikringsbevis".

Du kan tilmelde forskellige sikringsgrupper:

Sikringsgruppe 1: Du er tilmeldt en bestemt praktiserende læge. Der er ingen brugerbetaling.

Sikringsgruppe 2: Du er ikke tilmeldt en bestemt praktiserende læge. Der er brugerbetaling, men mulighed for delvis refusion.

Kontakt Kommuneservice, hvis du vil vide mere om forskellen på sikringsgruppe 1 og 2.

Nyt sundhedskort

Du får automatisk tilsendt et nyt sundhedskort gratis, hvis du flytter, ændrer navn eller skifter læge og/eller sikringsgruppe i forbindelse med flytning.

Du kan bestille et nyt sundhedskort for 210 kr., hvis du har mistet dit kort.

Et nyt sundhedskort udstedes gratis, hvis kortets magnetstribe er defekt, selvom kortet har været opbevaret forsvarligt. Du kan også få udstedt et nyt kort, hvis dit gamle kort er over fire år gammelt og/eller beskadiget.

Du kan bestille nyt sundhedskort og skifte læge eller sygesikringsgruppe. Du kan få hjælp til at bestille sundhedskort mv., i Kommuneservice.  

Så snart du modtager dit nye sundhedskort, skal du destruere dit gamle kort - f.eks. ved at klippe det i stykker.

NB! Vær opmærksom på, at der skal gå 12 måneder mellem skift af sikringsgruppe.

Det særlige sundhedskort

Det er Udbetaling Danmark, der udsteder det særlige sundhedskort.

Hvem kan få det særlige sundhedskort? 

Kortet er et sundhedskort, der gives til danskere og andre EU-borgere, som har ret til behandling i det danske sundhedsvæsen, selvom de ikke er registreret i folkeregistret.

Du kan få det særlige sundhedskort, hvis du:

  • arbejder i Danmark og bor i et andet EU/EØS-land
  • arbejder på et skib
  • studerer i et andet EU/EØS-land eller Schweiz
  • er dansk offentlig ansat, diplomat eller er ansat ved international organisation
  • modtager ydelser fra Danmark.

Det er Udbetaling Danmark, der behandler ansøgninger om det særlige sundhedskort og udsteder kortet.

Hvis du har brug for hjælp

Det er Udbetaling Danmark, der udsteder det særlige sundhedskort. Har du spørgsmål om det særlige sundhedskort, kan du finde svar på borger.dk/særligtsundhedskort
Her kan du:

  • søge om at få det særlige sundhedskort
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål om det særlige sundhedskort.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

Kontakt Udbetaling Danmark