Robert Erlefred Meisner - driftschef i Park og Vej

Vi holder afstand men arbejder stadig sammen 

Hvilke arbejdsopgaver løser du normalt?

Som driftschef for mere end 100 medarbejdere, der hver dag varetager praktiske opgaver rundt om i kommunen, er jeg vant til at løse en bred vifte af opgaver – lige fra økonomi, sagsbehandling til planlægning og koordinering af opgaver inden for områderne grønne anlæg, vej, bygværker og myndighedsopgaver til parker og legepladser og kirkegårde. 

Hvordan har corona forandret din arbejdsdag, dine opgaver eller din måde at arbejde på?

Akutte opgaver i forbindelse med corona-beredskabet har haft stor prioritet. Opsætning at skilte rettet mod borgerne med forholdsregler i forhold til at undgå smitte har fyldt rigtig meget den første uges tid af nedlukningen. Vi fik hurtigt produceret de gule skilte med henstillinger om at holde afstand og sat dem op på alle offentlige anlæg, kirkegårde, parker og legepladser. Dette gjorde vi i tæt samarbejde med Gentofte Ejendomme og Teknisk Service. Så holdt statsministeren endnu et pressemøde med påbud mod at samles mere end ti personer i det offentlige rum, og så tog vores folk turen igen - denne gang med de blå skilte.
Mens driften den første halvanden uges tid af nedlukningen har været på lavt blus, har jeg sammen med driftslederne koncentreret mig om at opretholde det fornødne beredskab. Affaldsspandene i byrummet skal stadigvæk tømmes, ellers kan det jo hurtigt komme til at ligne en losseplads.

I kirkegårdsadministrationen har vi også lavet en turnusordning, hvor personalet på skift bemander administrationen, og det fungerer rigtig fint. Vi skal jo sikre, at der stadigvæk kan gennemføres begravelser og have fokus på, at gæsterne i kapellerne holder den fornødne afstand. Vi har også stadig projekter og et vejtilsyn, der kører. Den daglige myndighedsbehandling og servicering af borgere, der har spørgsmål, er også noget, som forsat skal passes. 

Vi har netop fået en ny melding om, at vi må udføre opgaver, som kan løses af enkeltpersoner - hvis opgaverne foregår udendørs og kan udføres alene med den nødvendige afstand til andre mennesker. Så fra den 26. marts løser vi opgaver i byrummene og på vejen, som f.eks. ukrudts- og kantstens-brænding, tilsyn, papirtømning, reparation af slaghuller i vejene og mindre vedligeholdelsesopgaver på kirkegårde.


Hvad har corona-krisen lært dig?

Vi er nok blevet mere opmærksomme på hinanden og på om alle har det godt? Jeg sørger for at være i daglig kontakt med mine medarbejdere både i driftssekretariatet og ledelsesgruppen. I det hele taget holder vi en ekstra tæt kontakt i forhold til de opgaver, der skal løses lige nu. Vi er blevet rigtig gode til at bruge skype, og så er der en del telefonmøder – og selv om vi er på afstand, så løses mange opgaver stadig i samme tempo som normalt. 

Hvad er dit bedste råd til en arbejdsdag under Corona-krisen?

Gå en tur - tag et ophold, når du sidder derhjemme og husk at løsne op for musklerne. Pas på dig selv og hold afstand.