Nanna Kirk Lauridsen fra HR

Nanna Kirk Lauridsen – konsulent i HR:

Hvilke arbejdsopgaver løser du normalt?
Jeg arbejder i HR. Størstedelen af min tid før corona brugte jeg blandt andet på at udarbejde retningslinjer og værktøjer til forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd, vold og trusler og på implementeringen af røgfri arbejdstid.

Hvordan har corona forandret din arbejdsdag, dine opgaver eller din måde at arbejde på?
Mine arbejdsopgaver har forandret sig markant. Jeg bruger nu størstedelen af min tid på at understøtte corona beredskabet og hjælper med at opdatere "spørgsmål og svar" til medarbejdere og ledere samt formidler nyheder i ’Corona Nyt’ til lederne. Min chef arbejder i døgndrift med bl.a. at understøtte genåbningen af skoler og dagtilbud, så jeg bruger også tid på at hjælpe og aflaste hende i det omfang det er muligt. Ind imellem har jeg også tid til at følge op på mine andre udviklingsopgaver i HR regi, men det er lidt på stand by.  Det betyder, at nogle dage er det nødvendigt, at jeg er på rådhuset. Men de fleste dage kan vi tage tingene over telefonen og mail - eller på zoom, hvor vi fx har fastholdt vores afdelingsmøder.

Hvad har corona-krisen lært dig?
Først og fremmest synes jeg, at det er inspirerende at se, at et så stort organ, som en kommune er, formår at omstille sig på meget kort tid og finder pragmatiske løsninger til en hel anden hverdag. Det tværfaglige samarbejde bliver endnu mere vigtigt, og alle er meget omstillingsparate. Noget man troede ville være helt umuligt, kan blive muligt med kort varsel. Jeg har meget stor respekt for det arbejde organisationen løfter lige nu, og for alle de medarbejdere der omstiller sig og løfter på tværs.
I HR udvider vi også vores horisont ift. især digitale løsninger. Det har også nogle fordele ved fx. at skabe mere fleksibilitet, som vi også kan drage nytte af efter corona.

Hvad ville dit bedste råd evt. være til en arbejdsdag under coronakrisen?
Hvis man er hjemsendt, tror jeg det er ekstra vigtigt, at man fortsat taler med sine kollegaer, så man ikke bliver alt for isoleret, og stadig føler at man arbejder sammen og kan sparre med hinanden.