Kirsten Funck Petersen, pædagog i vuggestuen Vangede Børnehus

 

Hvilke arbejdsopgaver løser du normalt?

Jeg arbejder til daglig som pædagog i vuggestue og har arbejdet med vuggestuebørn i 40 år.

 

Hvordan har corona forandret din arbejdsdag, dine opgaver eller din måde at arbejde på?

Jeg blev hjemsendt med løn, da det i starten af nedlukningsperioden var begrænset, hvad jeg kunne gøre i vuggestuen. Da min chef så sendte en mail ud om muligheden for at hjælpe til på et andet område, meldte jeg mig.


Jeg er derfor ude nu på Egebjerg Plejecentre på psykiatrisk afdeling, hvor jeg hjælper til i køkkenet med frokosttilberedning og dagligt afvasker kontaktflader. Derudover er jeg også sammen med beboerne omkring spisetid og prøver generelt at være der for dem. Nogle af beboerne vil gerne snakke, mens andre helst vil være fri.
    

 

Hvad har corona-krisen lært dig?

 

Jeg er blevet endnu mere bevidst om, at jeg til dagligt er det rigtige sted, nemlig i en vuggestue. Det er der, jeg virkelig kan yde mit bidrag ved at give børnene omsorg og læring. At være på Egebjerg har lært mig, hvor vigtigt det er at kende sit fagområde. Det gør jeg i mit eget- men ikke her. Det kræver sit at være i denne plejesektor, da mange af beboerne har store udfordringer Heldigvis oplever jeg, at personalet er meget dygtige og professionelle til at tackle de ting, som dukker op undervejs. Jeg håber dog at kunne vende tilbage til mit eget område efter påske i takt med, at nødpasningen tager til.


Herudover har jeg lært at agere ude i verden med omtanke. Der skal ikke meget til før, man kan risikere at smitte andre. Jeg håber, at vi kan tage nogle af de gode vaner med os, fx hyppig håndvask – også i tiden efter corona. Det tænker jeg også, at vi vil fokusere endnu mere på i vuggestuen. Måske skulle vi også finde andre måder at hilse på hinanden end ved kun at bruge håndtryk. Vi skal lære nogle nye måder at vise, at vi faktisk godt kan lide hinanden.

 

Hvad ville dit bedste råd evt. være til en arbejdsdag under coronakrisen?

 

At have hovedet med sig og måske prøve at bremse sig selv lidt i de spontane handlinger. Brug albuen til at lukke døren op med i stedet for at røre med hænderne. Vær langt mere konsekvent på rengøring af kontaktflader og rengør dem flere gange om dagen.