Bettina Slott fra Pleje & Sundhed

 

Bettina Slott – specialuddannet hygiejnesygeplejerske, Pleje & Sundhed Kvalitet & Udvikling:

Hvilke arbejdsopgaver løser du normalt?
Normalt løser jeg hygiejne opgaver såsom at rådgive og vejlede personale i hele kommune i forhold til spørgsmål om hygiejne, primært omkring at forebygge smittespredning, håndhygiejne, brug af værnemidler, rengøring og planlægning af arbejdsgange. Jeg rådgiver også gerne om valg af materiale og indretning fx i forbindelse med bygge og renoveringsopgaver etc. Derudover underviser jeg medarbejdere, elever og studerende i Social & Sundhed i hygiejne. Jeg er tovholder for kommunens hygiejneorganisation, der består af hygiejnekoordinatorer og ressourcepersoner i de fleste fagområder. Før corona handlede det fx meget om resistente bakterier.

Hvordan har corona forandret din arbejdsdag, dine opgaver eller din måde at arbejde på?
Corona har faktisk både været en belastning og en hjælp.

Det har været en hjælp i forhold til, at der har været mange og vedvarende budskaber om hygiejne fra myndighedernes side – og det er mange af de samme budskaber, som jeg arbejder med at få ud i hele organisationen. Folk har lyttet og indarbejdet det i deres arbejdsgange, hvilket betyder, at vi har opnået meget bedre niveau af hygiejne inden for alle områder.

Men corona har også medført ekstra opgaver i forhold til, om der var værnemidler og desinfektionsmidler nok. I starten havde vi voldsomme udfordringer med vores indkøbsaftaler, fordi de blev lukket ned fra den ene dag til den anden, da hospitalerne skule prioriteres. Det betød jo, at vi skulle skaffe det et andet sted fra. Jeg har trukket på mine leverandør forbindelser og derudover googlet mig frem til mulige leverandører. Der er løbende kommet tilbud fra forskellige leverandører, hvor en del var helt nye på dette marked, og kvaliteten af det de tilbød var meget svingende både m.ht. kvalitet og pris. Fx kostede mundbind før corona 8 kr. pr pakke på vores indkøbsaftale, og nu fik vi dem tilbudt til 200 kr. pr. pakke. Det var tidskrævende arbejde at finde god kvalitet til en rimelig pris. Alligevel har vi på intet tidspunkt manglet værnemidler eller desinfektionsmidler. Det synes jeg godt vi kan være lidt stolte af. Medarbejderne har dog skulle vænne sig til, at bruge andre ting end de har været vant til.

For mig har det betydet, at jeg har skulle varetage helt nye funktioner. Jeg skulle både være indkøber, lagerbestyrer, depot og fragtmand for at få værnemidlerne og desinfektionsmidlerne ud der, hvor de skulle bruges. Det var en kæmpe opgave til at starte med. Heldigvis har jeg fået fantastisk god hjælp af en meget kompetent kollega. Nu er vi ved at systematisere hele funktionen og etablere arbejdsgange, så det meste kører automatisk. Bus & Hjælpemiddeldepotet er blevet vores nye depot, og de er fantastisk effektive til at varetage den funktion.

Hvad har du lært ift den måde, du løser dine opgaver på? Og hvad vil du evt. tage med dig videre?
Jeg har lært meget om, hvordan folk reagerer i en krisesituation. Frygt og utryghed fyldte meget i starten. Og når frygt og usikkerhed fylder så meget, er man ikke i stand til at tage imod læring eller rådgivning. Derfor er det afgørende først at få ro på og formidle tryghed. Derefter kan vi begynde at tale om, hvordan vi skal håndtere opgaven.

Har du evt. andet at tilføje?
Det har været en rigtig god oplevelse at være en del af en stor organisation. Der har været et fantastisk godt samspil på tværs af kommunen, og jeg har mødt opbakning og også stor omsorg hele vejen rundt. Det vil jeg gerne sige tak for. Når nu vi får lidt luft igen, så håber jeg at vi kan fastholde de gode rutiner, hvilket jo er et fælles ansvar. Og så håber jeg vi kan arbejde videre med at opbygge en hygiejneorganisation, som reelt dækker hele kommunen.