Coronavirus - nyt fra skoleområdet

Regeringen har besluttet, at dagtilbud, skoler og klubber holder lukket fra mandag den 16. marts 2020 og foreløbigt 14 dage frem. Alle forældre, der har mulighed for det, opfordres dog til at holde deres børn hjemme allerede nu.

29. marts 2021

Genåbningen i skoleområdet

Sådan ser genåbningen ud efter påske (fra den 6. april):

  • 0.-4. klasse: almindeligt/fuldt fremmøde
  • 5.-10. klasse: 50% fremmøde og 50% fjernundervisning

Kontakt evt. din skole for mere information. 

Som led i den gradvise genåbning af børne- og undervisningssektoren er der indført kraftig opfordring til at lade sig teste for COVID-19.

Elever fra 12 år og op får tilbud om test to gange ugentligt på skolen.

Det anbefales, at elever fra 12 år og op er testet inden de møder til første skoledag. 

Få overblik over regler og retningslinjer for test af elever over 12 år på Børne- og Undervisningsministeriet hjemmeside

 

4. november 2020 

Tjørnegårdsskolen lukkes midlertidigt

 

De seneste dage har der været en kraftig stigning i antallet af elever på Tjørnegårdsskolen, der er smittet med coronavirus. Der er pt. konstateret 47 smittede elever fordelt på hele skolen.

 

Smittetallet er nu så højt, at det efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed og efterfølgende dialog med skolebestyrelsen har været nødvendigt at lukke skolen midlertidigt gældende fra d.3. november. Lukningen gælder også GFO og fritidscenteret.

 

Lukningen sker, da det i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed er vurderet, at det er nødvendigt for at forebygge og inddæmme udbredelse af smitten med coronavirus blandt elever og medarbejdere. 

 

Elever og medarbejdere kan efter vejledning fra Styrelsen for Patientsikkerhed vende tilbage til skolen onsdag d.11. november – dette forudsætter dog en negativ coronatest.

 

Alle klasser modtager fjernundervisning (nødundervisning) fra d.4. november.

 

29. september 2020

Aktivt Efterår er aflyst

På grund af det stigende Covid-19 smittetryk i hovedstadsområdet og gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne har Gentofte Kommune valgt at aflyse Aktivt Efterår. Aktivt Efterår er et aktivitetstilbud til alle skolebørn i ind- og mellemskolen, og skulle have fundet sted i efterårsferien på idrætsanlæg og kulturinstitutioner i Gentofte Kommune.

 

Forældre som har planlagt, at deres børn skulle have deltaget i Aktivt Efterår, vil have mulighed for at sende børnene i GFO, hvor der er åbent som sædvanligt.

8. september 2020

På skoleområdet er der kommet nye retningslinjer pr. 1. august 2020, så skolerne skal følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen set i forhold til faglige krav til indhold og organisering af undervisningen. Alle skoler følger fortsat de gældende sundhedsfaglige anbefalinger om håndvask og håndhygiejne, rengøring af kontaktfalder og afstand, men skolerne kan nu fravige den generelle anbefaling om at holde minimum 1 meters afstand mellem eleverne i de tilfælde, hvor det er nødvendigt for at efterleve kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen. 

14. maj 2020

Fælles ramme i genåbningsfase 2

I forbindelse med anden fase af genåbningen har regeringen meldt ud, at 6.-10. klasserne kan møde i skolerne igen fra den 18. maj.

Læs informationsbrevet til forældre til elever i 6.-10. klasse 

 

12. maj 2020

Anden fase af genåbningen

I forbindelse med anden fase af genåbningen har regeringen meldt ud, at 6.-10. klasserne skal i gang igen fra den 18. maj. Planlægningen er i fuld i gang, og skolerne ser frem til igen at kunne tage imod de ældste elever.

Den endelige plan for skoledagen for de ældste elever på de enkelte skoler afhænger af konkretiseringen af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som ventes at komme i løbet af ugen. Herefter vil alle berørte elever og deres forældre få nærmere besked om forløbet.

24. april 2020 

Mulighed for at undgå betaling fra 27/4-10/5. Bemærk svarfrist på søndag

Alle forældre til børn i GFO og klub har i dag modtaget forældrebrev om mulighed for at undgå betaling, hvis man holder sit barn hjemme i hele perioden 27. april til 10. maj.

Hvis forældre ønsker at benytte sig af denne mulighed, skal der svares senest søndag d. 26. april 2020 kl. 18:00 via linket.

Læs forældrebrevet fra GFO og Klub 24. april 2020 (pdf)

Link til tilmelding - jeg holder mit barn/mine børn hjemme

 

10. april 2020

Alle forældre til børn i 0.-5. klasse i Gentofte Kommune har modtaget et informationsbrev om at kunne åbne Gentofte Kommunes skoler for elever i 0.-5. klasse fra onsdag den 15. april samt et skema om behov for pasning i GFO og klub-tid.

Skemaet skal returneres hurtigst muligt.

Informationsbrev fra Gentofte kommune

Skema for pasningsbehov i GFO og klub

 

7. april 2020

Statsminister Mette Frederiksen har meddelt, at skoler og skolefritidsordninger genåbnes for elever i 0.-5. klasse hurtigst muligt fra den 15. april, såfremt kommunen ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at opholdet for eleverne på den enkelte skole er sundhedsmæssigt forsvarligt. Genåbningen omfatter også elever i specialskoler og specialtilbud på alle klassetrin. Øvrige elever fra 6.-10. klasse skal fortsat modtage nødundervisning hjemmefra.

Ifølge Undervisningsministeriet gælder det for al undervisning fysisk på skolen, at eleverne vil blive undervist efter reglerne om nødundervisning, da det ikke vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning.

Gentofte Kommune arbejder på at kunne åbne alle kommunens folkeskoler onsdag den 15. april. Da vi endnu ikke kender Sundhedsstyrelsens krav og retningslinjer, kan vi på nuværende tidspunkt ikke sige, hvordan skoledagen bliver for de børn, der igen kan møde op på skolen. Vi forventer, at der –  for at undgå smittefare – kan ske begrænsninger i antallet af timer, som eleverne bliver undervist i og skal være på skolen.

Alle forældre vil modtage yderligere information fra deres skole, så snart vi kender Sundhedsstyrelsens retningslinjer og krav til genåbningen – og vi har haft lejlighed til at tilrettelægge, hvordan undervisningen på skolen kan gennemføres.

24. marts 2020

Om nødpasning frem til 13. april - skole

I går meddelte statsminister, Mette Frederiksen, på et pressemøde, at regeringen har besluttet at forlænge lukkeperioden for bl.a. dagtilbud og skoler frem til den 13. april 2020. Det sker som en konsekvens af den nuværende situation med coronavirus.

For skolerne i Gentofte betyder det, at vi fortsætter med at tilbyde nødpasning for dem, der har brug for det, og at nødundervisningen foreløbigt fortsætter indtil påske.
Nødpasningen omfatter børn der tilhører en eller flere af nedenstående grupper. Hvis du er i tvivl, kan du rette henvendelse til skolelederen på jeres skole. 

Dagtilbud og skoler tilbyder nødpasning til følgende grupper:

  • 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  • 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet. 

 

Hent skema til udfyldning ved behov for nødpasning fra 25. marts til 13. april (pdf)

Yderligere information

Læs om nødpasning m.m. for dagtilbud her  

Tilbud om rådgivning i PPR 

Som familie skal man være sammen hele tiden, og mange har behov for at finde nye rytmer og rutiner for at få hjemmeundervisning, familietid og arbejdsliv til at gå op. Det giver nye udfordringer, og det kan stille store krav til dig som forælder. Hvis du oplever, at situationen hos jer spidser til, og har du brug for rådgivning og vejledning i forhold til, hvordan du håndterer den nye hverdag, tilbyder PPR-psykologerne telefonisk rådgivning og vejledning. 

Ønsker du at gøre brug af dette tilbud, kan du ringe til:

Sofie Asghar Madsen 2048 9759 mellem klokken 12:00-15:00 alle hverdage eller 

Julie Raunstrup Riis-Hansen 2175 0739 mellem klokken 12:00-15:00 tirsdag til torsdag. 

 

18. marts 2020

Om nødpasning - skole

Alle skoler, daginstitutioner og dagplejen er lukket foreløbig indtil den 13. april. For enkelte, helt særlige grupper af børn, er der specielle hensyn, der gør sig gældende. Forældre til disse børn får særskilt besked. 

Det fremgår af bekendtgørelsen, at der skal etableres nødpasning for følgende grupper: 

  • 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. 
  • 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. 
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet. 

Hvis du er i tvivl om dit barn tilhører en af grupperne ovenfor, kan du rette henvendelse til skolelederen på jeres skole. Læs mere i den information, der den 18. marts er sendt til forældre i Gentofte Kommunes skoler.

Læs forældrebrev om nødpasning på Gentofte Kommunes skoler (pdf)

Hent skema til udfyldning ved behov for nødpasning (både dagtilbud og skole)

 

12. marts 2020 

Skoler og fritidstilbud vil foreløbig være lukket frem til og med den 27. marts 2020.

For følgende grupper af forældre, med børn i alderen 0-9 år, vil der blive tilbudt nødpasning fra mandag den 16. marts 2020:

  • Forældre, som er en del af Danmarks kritiske funktioner i det offentlige og private og derfor skal på arbejde
  • Forældre, som er særligt udfordrede med at få passet deres barn

Der ydes kun nødpasning, hvis begge forældre opfylder kriterierne for nødpasning og skal på arbejde i skolens åbningstid samtidig. 

Nødpasningen vil i udgangspunktet finde sted på den skole, som barnet normalt går i. Såfremt der er ændringer i dette, giver skolelederen direkte besked til berørte forældre. 

Eventuelt behov for nødpasning skal meddeles skolelederen.

Forældre vil snarest modtage et skema, som bedes udfyldt og sendt retur til skolelederen senest fredag den 13. marts kl 12.00, da der er et stort behov for at skabe overblik.