Opkrævning

Hvilke typer af opkrævninger kan du henvende dig om i Kommuneservice?

Du kan få hjælp i Kommuneservice, hvis du har spørgsmål til opkrævninger, du har modtaget fra kommunen, om:

  • Daginstitution
  • Ejendomsskat 
  • Kontanthjælp 
  • Andre kommunale krav

Du kan betale via BetalingsService, hvis du ønsker at være sikker på at betale til tiden. Du kan se de oplysninger, du skal bruge til at tilmelde dig BetalingsService, på det girokort, du har fået tilsendt.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på e-mail opkraevning@gentofte.dk, på telefon 3998 3360 eller ved at henvende dig personligt i Kommuneservice.

Hvis din henvendelse til Gentofte Kommune indeholder fortrolige oplysninger, kan du skrive til os fra din digitale postkasse. Du kan vedhæfte dokumenter og billeder, præcis som fra en almindelig mail.

Send Digital Post til Gentofte Kommune

Manglende betaling

Ved manglende betaling fremsender vi en rykker. Rykkeren pålægges et gebyr på 250 kr.

Betaler du fortsat ikke, og skal vi rykke dig yderligere, koster dette yderligere 250 kr. 

Efter 2 rykkere kan opkrævningen af kommunens tilgodehavende sendes til inddrivelse hos SKAT.

Herefter er det SKAT, der sørger for at få inddrevet tilgodehavendet, og dette kan ske ved f.eks modregning i udbetalinger fra det offentlige, lønindeholdelse eller udlæg.

Skal SKAT inddrive kommunens tilgodehavende, vil dette betyde yderligere omkostninger for dig.

Ansvarlig for siden:

Borgerservice, Digitalisering og IT
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,