Skorstensfejning, rensning og brandpræventive tilsyn

Hvis du har brændeovn, pejs eller kedler med tilhørende røgrør og skorsten, så har du pligt til at sørge for, at der mindst 1 gang årligt bliver foretaget brandpræventivt tilsyn og udført rensninger af skorstenen.

Skorstensfejerarbejdet må kun udføres af en person, der har gennemgået skorstensfejeruddannelsen. I Gentofte Kommune er det skorstensfejer Jonny Larsen, du kan benytte. 

Kontakt

Skorstensfejer Jonny Larsen

Dyssegårdsvej 121

2870 Dyssegård

Telefon: 40 89 04 27

Mail: jonny@skorstensfejeren.dk

Skorstensfejeren foretager skorstensfejning i hele Gentofte. Skorstensfejeren har det tekniske ansvar for arbejdets udførelse.

Inden skorstensfejeren kommer, vil du få et brev om hvornår du får besøg. Hvis du ikke er hjemme, får en blanket med anmodning om, du selv kontakter skorstensfejermesteren med henblik på at aftale en ny tid.

Du har som ejer af ejendommen pligt til at betale den fastsatte takst for brandpræventive tilsyn og fejninger.

 

Hvordan bliver min skorsten renset?

Skorsten og kanal skal fejes ind til materialet. Hvis der sidder hård sod tilbage efter fejning, kan det give anledning til ild i skorstenen. Derfor skal der benyttes specialværktøj til at fjerne den hårde sod. Når denne opgave er slut, skal soden ved ildstedet også fjernes og røgrøret renses, så der er fri passage for røgen.

Ved besøget skal skorstensfejeren tjekke om skorstenen er intakt, spjæld virker, røgrør og kanaler skal være tætte og ildstedet uden mangler og fejl.

Nogle skorstene bliver nedlagt ved f.eks. naturgas installation – så skal skorstenen afmeldes. Husk at tilmelde skorstenen igen, hvis den på ny skal benyttes, så en eventuel fugleredde i toppen af skorstenen kan fjernes.

Hvis der bliver fundet fejl eller mangler giver skorstensfejermesteren skriftlig besked til dig om problemet.

 

Et godt råd

Hvis du fyrer med brænde, brug da kun tørt reelt brænde og kom lidt på ad gangen. Tilpas forbrændingen, sørg for luft til ildstedet, så skorstenen ikke oser og soder.