Genvejsmenu

Rottebekæmpelse

Mange tror, at der er rotter overalt og det ikke nytter at anmelde dem. Men vores bekæmpelse af rotter gør en forskel og det er vigtigt, at du anmelder det hver gang du ser en rotte eller har den mindste mistanke om rotter.

Hvis du konstaterer tilhold af rotter skal du anmelde det. I Gentofte Kommune er det KILTIN A/S der står for bekæmpelsen af rotter og din elektroniske anmeldelse går direkte til dem.

Anmeld at du har set en rotte eller har mistanke om rotter

Gå til ofte stillede spørgsmål om rotter

Det er din pligt at anmelde rotter - og det nytter

Du har pligt til at anmelde det, hvis du ser en rotte eller blot har mistanke om rotters tilstedeværelse. 

To rotter kan blive til 800 på et år og er et alvorligt skadedyr der ødelægger for millioner af kroner. Det er derfor i alles interesse at rotter bekæmpes overalt og helst så hurtigt som muligt. Vi har alle et ansvar for at bidrage til at holde bestanden af rotter nede og din anmeldelse nytter og er vigtig for en effektiv bekæmpelse i Gentofte. 

Rottebekæmpelse og Covid-19

I tilfælde af, at du har anmeldt en rottesag og skal have besøg af en rottebekæmper, beder vi dig være opmærksom på at holde afstand til medarbejderen og overholde de nationale retningslinjer for hygiejne, så vi undgår risiko for smitte. I sager med rotter indendørs håber vi, at du i det omfang det er muligt, vil hjælpe med løbende at tjekke opstillede rottefælder.

Rotter indendørs uden for kundecentrets åbningstider

I ekstraordinære situationer, fx i weekender og på helligdage, skal du, hvis du konstaterer rotter indendørs, stadig anmelde det i rotteweb. Herfra gennemgås sagen og i en vurdering af, at den er akut, vil du blive kontaktet af KILTIN A/S hurtigst muligt. Modtages din henvendelse efter kl. 18, vil du blive kontaktet først på dagen næste dag. 

Såfremt du kun har mulighed for at anmelde sagen telefonisk, kan du kontakte Gentofte Kommunes akutalarm på telefon 39 98 89 50. Herfra videresendes beskeden til en faglig vurdering, hvor der vil blive taget stilling til, om der skal foretages noget akut.

Hvad kan du gøre for at undgå rotter?

Sørg for, at vedligeholdelsen af bygninger og kloakker er i orden. Undgå overdreven fodring af vilde dyr og fugle, og opbevar affald på en hensigtsmæssig måde.

Læs mere i Gentofte Kommunes rottehandlingsplan

Dyrehold i haven tiltrækker rotter

Hvis du fodrer dyr i haven, enten fordi du holder dyr i haven, eller fodrer havens fugle, kan det tiltrække rotter. Det kan for eksempel være kaniner, høns, hunde og fugle. Husk at rotten er altædende og derfor også spiser æg, kyllinger og andre dyreunger, hvis de kan komme til dem. Du bør derfor sikre dit dyrehold bedst muligt.

Følg disse gode råd, for at mindske risikoen for at rotterne slår sig ned:

  • Brug fintmasket net til indhegning / bur.
  • Alle sider af indhegningen sikres – også toppen og bunden, husk at stolper og bagside af huset skal være inden for hegnet.
  • Foder opbevares i rottesikre beholdere.
  • Læg ikke mere foder ad gangen end dyrene kan spise på en time, også på foderbrættet.
  • Ekskrementer er også foder for rotten, det bør derfor ikke ligge tilgængeligt for rotter.
    • Husk at hundelorte og fuglefoder, f.eks. solsikkefrø og mejsebolde, også ædes af rotter.
    • Foderrester og ekskrementer skal lægges i en rottesikker kompostbeholder eller til affald.

Undersøg om din grundejerforening har særlige krav og regler.

Se regulativet for hønsehold

Du kan også læse mere om rotter på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,