Genvejsmenu

Skadedyr

På denne side kan du læse mere om skadedyr, som rotter, mosegrise, ræve, hvepse og fugle. Bekæmpelse af rotter er vigtig og du har pligt til at anmelde det, hvis du ser en rotte eller har mistanke om rotters tilstedeværelse.

Rotter

Mange tror fejlagtigt at der er rotter overalt, og at det derfor ikke nytter at anmelde dem. Rotter ødelægger for store summer i samfundet og alle har derfor pligt til at anmelde det, hvis de har set en rotte eller ser tegn på rotter. I Gentofte Kommune skal du anmelde rotter elektronisk til firmaet KILTIN A/S.

Anmeld at du har set eller har mistanke om rotter.

Læs mere om bekæmpelse af rotter

Find ofte stillede spørgsmål om rotter her

Se Gentofte Kommunes rottehandlingsplan

Rottebekæmpelse og Covid-19

I tilfælde af, at du har anmeldt en rottesag og skal have besøg af en rottebekæmper, beder vi dig være opmærksom på at holde afstand til medarbejderen og overholde de nationale retningslinjer for hygiejne, så vi undgår risiko for smitte. I sager med rotter indendørs håber vi, at du i det omfang det er muligt, vil hjælpe med løbende at tjekke opstillede rottefælder.

Mosegrise

Gentofte Kommune hjælper ikke med bekæmpelse af mosegrise.

Du kan orientere dig her, om hvordan du forholder dig til mosegrise.

Ræve

Ræven er ikke et skadedyr, men et vildt dyr.

I tilfælde af problemer med ræve læs mere her.

Hvepse m.m.

Hvis man er plaget af hvepse, bier, myrer o.l. henvises til privat bekæmpelse - søg på skadedyrsbekæmpelse.

Fugle og vildt

Du kan læse, hvordan fugle og vildt, fx skader og duer, kan bekæmpes på Skadedyrsguiden på borger.dk.

I sidste instans kan det være nødvendig med bekæmpelse af fugle og vildt ved regulering. Det kræver en tilladelse fra Naturstyrelsen, hvis man ønsker at regulere skadevoldende vildt.

Læs mere og ansøg om regulering af skadevoldende vildt her. Det er Storkøbenhavns Jagtforening, der står for regulering af vildt i Gentofte.

Bemærk, at regulering af skader efter jagtloven ikke længere tillader brug af fælder.

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,