Vand, spildevand og kloak

Vandforsyning, spildevand og kloakafledning i Gentofte Kommune varetages af Nordvand A/S, som er en del af det nye, fælles vandselskab, Novafos.

Nyt fælles vandforsyningsselskab

Den 1. januar 2017 etablerede 9 nordsjællandske kommuner et nyt, fælles vandforsyningsselskab under navnet NOVAFOS. Henvendelser vedrørende spildevand, vandforsyning og drikkevandskvalitet, skal rettes til Novafos. 

Læs mere om det nye vandforsyningsselskab

Når du ændrer kloak på privat grund

Hvis du ændrer i kloaksystemet i dit hus eller på din grund, så skal du huske at oplyse Bygningsmyndigheden om ændringerne. Her bliver alle oplysninger om dit hus og din grund opbevaret, så du altid har en opdateret plan over installationer og andet i din bolig og din have. Du kan kontakte Bygningsmyndigheden på mail: plan-byg@gentofte.dk .

Husk: Byggearbejder ved gas-, vand- og afløbsledninger skal altid udføres af personer eller virksomheder, som har autorisation efter bestemmelserne i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. Der skal ikke ansøges om lov til at udføre arbejdet, kun hvis der er forurenet jord på grunden. Læs mere om forurenet jord her.

Midlertidige kloaktilslutninger på privat grund

Når du f.eks. skal bygge om eller til eller fjerne forurening fra din grund, skal du søge Natur og Miljø om tilladelse, hvis du har brug for at oppumpe vand (regnvand eller grundvand). Du skal udfylde ansøgningsskema for afværgevand til kloak, som findes flere steder her på siden.