Miljømæssige forhold

Midlertidige aktiviteter, som eksempelvis bygge- og anlægsarbejde, skal ikke længere anmeldes til Natur og Miljø før arbejdet påbegyndes, men der er stadig en række krav, der skal overholdes.

Almindelige bygge- og anlægsaktiviteter, som udføres inden for de almindelige arbejdstider (mandag-fredag kl. 7.00 - 18.00 og lørdag kl. 7.00 - 14.00) og som overholder de øvrige krav i Gentofte Kommunes forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter, skal ikke anmeldes til Natur og Miljø i Gentofte Kommune.

Hvis du ønsker at lave noget, som går ud over kravene i kommunens forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter, skal du søge om dispensation hertil hos Natur og Miljø i Gentofte Kommune i henhold til kapitel 4 i forskriften.  

Du skal naturligvis stadig søge om byggetilladelse, anmelde farligt affald m.v.