BBR

I Bygnings- og Boligregistreret er der for den enkelte ejendom oplysninger om blandt andet boligareal og grundareal og verserende byggesager

Det er ejers pligt, at sørge for at BBR-oplysningerne for ejendommen er korrekte.

Det er muligt at se sin BBR meddelelse på Den Offentlige Informationsserver. 

Såfremt du har ændringer til din BBR meddelelse, kan du rette det via Ret BBR eller du sende dine ændringer til os på mail til plan-byg@gentofte.dk  

Følgende skal fremgå af din henvendelse:

  • Ejendommens adresse.
  • Information om ændringerne som skal indberettes.
  • Fulde navn på afsenderen af henvendelsen. Såfremt det ikke er ejer, som sender henvendelsen, skal der medsendes en fuldmagt fra ejer.

I BBR er der oplysning om ejerforhold, arealer, bebyggelsesprocent, antal værelser, bad, WC, bevaringsvurdering og om der er igangværende byggesager på ejendommen.
 
I forbindelse med byggesagsbehandling indberettes eventuelle ændringer som kommer, som følge af byggesagen.

Ved afslutning af en byggesag, hvor der sker ændring af oplysninger i BBR, vil der blive sendt en opdateret BBR-meddelelse til ejerens e-boks.

Registrering af erhvervsejendomme

Læs mere om ny og mere detaljeret registrering af erhvervsejendomme i BBR her.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,