Regulativ og gebyr for husholdningsaffald

Det gældende regulativ for husholdningsaffald indeholder reglerne for affald fra husholdningerne i Gentofte Kommune.

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativet er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om affald (nr. 1309 af 18. december 2012).

Se regulativ for husholdningsaffald her.

I Regulativet er bl.a. fastsat nogle regler for adgangsforhold og indretning af standplads til affaldsbeholdere.

Læs mere om, hvordan vejen hen til dine affaldsbeholdere skal være, for at beholderne kan hentes inde på grunden.

Gebyrblad

Du kan her se gebyrbladet for husholdningerne 2021.