Beholder til plast og metal

Beholderen til plast- og metalaffald gør det let at sortere. Plast og metal bruges i nye produkter, herved skånes miljøet og udledningen af CO2 mindskes.

Fra affald til nye produkter

Når du sorterer plast- og metalaffald bliver det brugt i fremstillingen af nye produkter. Din brugte metaldåse kan på den måde indgå i en ny gryde eller din plastikemballage i en ny vandkande. Når affaldet er sorteret korrekt, er det nemmere at genanvende og er dermed mere værd. Derfor er det vigtigt, at det er det brugbare affald, som ender i beholderen, og at det er nogenlunde fri for madrester.

Pladsmangel i de todelte beholdere?

Hvis du gentagende gange har mere plast end der kan være i din plast- og metalbeholder, er det muligt at få en anden beholderløsning.

Læs mere her, hvis du ikke har plads i din beholder til plast og metal.

Bemærk, at beholderens låg skal være lukket og beholderen skal stilles med håndtagene udad, så skraldemanden nemt kan tømme den.

Sammensat affald

Bemærk, at hvis affaldet består af flere forskellige slags materialer, skal du vurdere, hvilket materiale der er mest af, og vælge rummet til den slags affald. En køkkensaks med plastikhåndtag skal fx i rummet til metal. Det kan også være, at affaldet indeholder to materialer, der er så svære at skille ad, så affaldet i stedet skal til restaffald. Dette gælder eksempelvis en kaffepose eller en pose til frostvarer, der bestående af både metal og plastik.

Rengøring

Plast-, og metalemballage skal tømmes for væske, så den er drypfri, og rester af mad skal skrabes ud. Brug ikke ressourcer i form af vand og sæbe til rengøringen, da den gavnlige miljøeffekt derved forsvinder. Mærkater må gerne blive siddende.

Så vidt det er muligt, skal emballage og låg altid skilles ad. Har man fx et syltetøjsglas med metallåg, skal glasset sorteres til glasaffald og låget til metalaffald. Dette gælder også selvom det ser ud til, at emballage og låg er af samme type materiale (fx en plastbeholder med plast låg).

Hvis du vurderer, at en beholder uden låg kan føre til hygiejne- eller lugtmæssige gener i beholderen, må du gerne lade låget blive på.

Plast

Du må lægge både blød og hård plast i beholderen til plastaffald. Det gælder næsten alle typer af plastaffald, som findes i din husholdning, så længe plasten er tømt for indhold, er nogenlunde ren, og ikke har indeholdt kemikalier.

Se en udførlig liste med det, du må lægge i rummet til plast her.

Metal

Du må lægge alt det metalaffald, som der er plads til, i beholderen til metalaffald. Dåser og emballage skal være tømt for indhold og nogenlunde rene. Vær opmærksom på, at der ikke må komme spraydåser, emballage fra kemikalier eller elektronisk affald i beholderen – det skal afleveres i miljøboksen eller på genbrugsstationen som farligt affald.

Se en udførlig liste med det, du må lægge i rummet til metal her.