Affaldsplan 2014-2024

Gentofte Kommune har den 15. december 2014 vedtaget en ny 'Affaldsplan 2014-2024' for indsamling og håndtering af husholdningernes, virksomhedernes og kommunens affald.

Affald = Ressourcer

Affald = Ressourcer er affaldsplanens vision. I arbejdet med at indfri visionen opstiller kommunen tre overordnede mål:

Mål 1: Ressourcerne skal ud af affaldet.
Mål 2: Problemstofferne skal ud af affaldet.
Mål 3: Kommunikation der skaber handling.

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplanen bliver brugt i kommunens hverdag, som et styrings- og planlægningsværktøj. Den skal medvirke til, at vi når de mål, vi har sat for affaldsområdet de kommende år.

Affaldsplanen består af en målsætningsdel, en planlægningsdel og en kortlægningsdel.

Affaldsplan 2014-2024 (hovedrapport)

Gentofte Kommunes mål og planlægning findes i 'Affaldsplan 2014-2024' (hovedrapport).

Bilag

Kortlægning og prognose for affaldsmængderne præsenteres i en selvstændig rapport med tre bilag:

Kortlægning & Prognose (bilag 1 til hovedrapport)

Initiativplanen - vores indsats i 2019-2020 

Initiativplanen 2019-20 er en videreførelse af den gældende affaldsplan, som skal udstikke retning og sikre udviklingen på affaldsområdet i perioden 2019-2020. Planen vil blive afløst af en ny kommunal affaldsplan i 2020, der har udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan, som regeringen forventes at sætte i høring i 2020. Både Initiativplanen og den kommende affaldsplan tager afsæt i regeringens nye strategi for cirkulær økonomi. 

Læs Initiativplanen 2019-2020 om den indsats vi gør på affaldsområdet lige nu.

Stil spørgsmål til affaldsplanen

Spørgsmål til Affaldsplanen kan rettes til Affald og Genbrug telefon 39 98 81 00 eller på mail renovation@gentofte.dk.