Gå til hoved indhold

Smittetal for Gentofte Kommune

Se på kort, hvordan coronasmitten udvikler sig i kommunens sogne.

Følg smittetallet

Ved at følge linket kan du følge udviklingen i smitteniveauet i Gentofte Kommune. Opgørelserne vises helt ned på sogneniveau og er baseret på data fra Statens Serum Institut.
Smitteniveauerne vises på tre forskellige kort. Det ene viser incidensen, altså antallet af smittede i hvert enkelt sogn. Det andet viser antallet af nye smittetilfælde i de sidste syv dage og det tredje viser positivprocenten, altså den procentvise andel positivsvar ud af antallet af testede. 

Nedlukning af sogn

Sundhedsmyndighederne har udstukket retningslinjer for, hvor mange smittede, der skal til før det har konsekvenser i form af lokale nedlukninger af sogne i kommunerne. Nedlukning af et lokalt sogn i kommunen sker først, hvis 3 kriterier er opfyldt på samme tid:
  • Der er mere end 500 smittede pr 100.000 borgere (Incidens for Sogne)
  • Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage i træk
  • Positivprocenten er på 2,5 eller mere.
Selve nedlukningen af både et enkelt lokalt sogn eller en hel kommune sker ud fra en række faste kriterier fastsat af sundhedsmyndighederne. 
Nedlukkede kommuner/sogne kan genåbne, når sognet/kommunen er under niveau for ét af de relevante parametre i syv dage i træk.