Gå til hoved indhold

Smittetal for Gentofte Kommune

Se på kort, hvordan coronasmitten udvikler sig i kommunens sogne.

Følg smittetallet

Ved at følge linket kan du følge udviklingen i smitteniveauet i Gentofte Kommune. Opgørelserne vises helt ned på sogneniveau og er baseret på data fra Statens Serum Institut.
Smitteniveauerne vises på tre forskellige kort. Det ene viser incidensen, altså antallet af smittede i hvert enkelt sogn. Det andet viser antallet af nye smittetilfælde i de sidste syv dage og det tredje viser positivprocenten, altså den procentvise andel positivsvar ud af antallet af testede. 

Se smittetal for Gentofte Kommune her 

Nedlukning af sogn eller kommune 

Sundhedsmyndighederne har udstukket retningslinjer for, hvor mange smittede, der skal til, før det har konsekvenser i form af lokale nedlukninger af sogne i kommunerne. Desuden er der sat en samlet grænse for, hvornår en hel kommune lukkes ned.

Folketingets Epidemiudvalg har vedtaget at lempe reglerne for automatisk nedlukning af sogne og kommuner. Kriterierne gælder fra den 16. juli 2021.

Nedlukning af et lokalt sogn i kommunen sker først, hvis 3 kriterier er opfyldt på samme tid:
  • Der er mere end 1000 smittede pr 100.000 borgere (Incidens for Sogne)
  • Positivprocenten er på 3 eller mere
  • Der er 20 eller flere smittetilfælde de sidste syv dage i træk

Nedlukning af en hel kommune sker først, når følgende 2 kriterier er opfyldt:

  • Når der er 500 eller flere smittede pr 100.000 borgere i kommunen (Incidens for kommune). Tallet er testjusteret
  • Der er 20 eller flere smittetilfælde de sidste syv dage i træk for hele kommunen

De automatiske nedlukninger træder i kraft for:

  • Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, og lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter inden for Kulturministeriets område.
  • Grundskoler, SFO og klubtilbud mv., forberedende uddannelser samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område samt af institutioner, der udbyder voksenuddannelser på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

Selve nedlukningen af både et enkelt lokalt sogn eller en hel kommune sker ud fra en række faste kriterier fastsat af sundhedsmyndighederne. Du kan læse mere om kriterierne på coronasmitte.dk

Nedlukkede kommuner/sogne kan genåbne, når sognet/kommunen er under niveau for ét af de relevante parametre i syv dage i træk.