Gå til hoved indhold

Type af vejarbejde

  • Fortove
  • Kørebaner

Seneste nyt om vejarbejdet

Når fortovene på Jægervangen er færdigrenoverede er kørebanerne klar til at blive profileret og oprettet i 2023. Det nye afsluttende slidlag er planlagt til udførelse i foråret 2024.

Fortovene på Jægervangen er planlagt renoveret i 2023. Arbejdet forventes færdigt medio juni 2023.

Som forberedende arbejder er der kørt TV-inspektion på vejafvandingen brønde og stikledninger hvorefter de nødvendige reparationer og udskiftninger vil blive foretaget forud for fortovsrenoveringen.