Gå til hoved indhold

Type af vejarbejde

  • Fortove
  • Kørebaner

Seneste nyt om vejarbejdet

Fortovene på Gardes Allé, Richelieus Allé og Høyrups Allé skal renoveres som en del af et større renoveringsarbejde på vejene som samtidig koordineres med nye kabler til vejbelysningen. Der startes med Høyrups Allé i siden med lige husnumre d. 19. september 2022. Yderligere information kan læses på de udsendte orienteringer.

Kørebanen på Høyrups Allé er planlagt renoveret i 2023, som afsluttende arbejde efter renovering af vejafvanding og fortove.