Gå til hoved indhold

Type af vejarbejde

  • Kørebaner

Seneste nyt om vejarbejdet

Kørebanen på Duntzfelts Allé er planlagt renoveret i 2023, som afsluttende arbejde efter renovering af vejafvanding og fortove.

Orienteringer