Gå til hoved indhold

Frister for sager om børn med særlige behov

Kommunalbestyrelsen har fastsat frister for, hvor lang tid det må tage at behandle din sag, hvis du har et barn eller ung med et særligt behov. Find sagsbehandlingsfristen for din sag i listen.

Op til 20 arbejdsdage

 • Rådgivning, undersøgelse og behandling (lov om social service § 11)
 • Økonomisk støtte (lov om social service § 52a)
 • Supplerende ydelser (lov om social service § 43)
 • Ledsagerordning (lov om social service § 45)

Op til 30 arbejdsdage

 • Privat døgnpleje (lov om social service § 78)

Op til 40 arbejdsdage

 • Nødvendige merudgifter (lov om social service § 41)
 • Tabt arbejdsfortjeneste (lov om social service § 42)
 • Personlig og praktisk hjælp og vedligeholdelse (lov om social service § 84 stk. 1, jf. § 44)

Op til 120 arbejdsdage

Foranstaltninger jf. lov om social service § 52, stk. 3, nr. 2-8:

 • Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (lov om social service § 52, stk. 3, nr. 2)
 • Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (lov om social service § 52, stk. 3, nr. 3)
 • Døgnophold (lov om social service § 52, stk. 3, nr. 4)
 • Aflastningsfamilie eller netværksaflastning (lov om social service § 52, stk. 3, nr. 5)
 • Udpegning af fast kontaktperson for barnet, den unge eller for hele familien (lov om social service § 52, stk. 3, nr. 6)
 • Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet eller i netværk (lov om social service § 52, stk. 3, nr. 7)
 • Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge (lov om social service § 52, stk. 3, nr. 8)

Op til 130 arbejdsdage

 • Hjemmetræning (lov om social service § 32a)