Gå til hoved indhold

Tid

Introduktionsmøde tirsdag den 25. januar 2022 kl. 11. 
Introduktionsmøde tirsdag den 30. august 2022 kl. 11. 

Sted

Invitation med angivelse af tid og sted for introduktionsmøderne vil blive fremsendt pr. mail ca. 14 dage før, mødet finder sted.

Beskrivelse

I historieklubben behandles emner, vi sammen finder interessante at blive lidt klogere på. Det vil sige, vi besøger museer, udstillinger eller hører foredrag. Om man selv vil dykke dybere ned i det enkelte emne eller bare møde op til arrangementerne og suge til sig, det er helt op til én selv. Der stilles ingen krav i forbindelse med deltagelse.

Vi afholder introduktionsmøder i januar og august, hvor vi hilser på hinanden og drøfter emner til kommende udflugter og arrangementer. Arrangementerne finder så vidt muligt sted den sidste tirsdag i februar, marts, april og september, oktober, november. Efter hvert arrangement kan man, alt efter tid og lyst, finde et sted at spise frokost sammen. Transport og frokost er for egen regning.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontaktperson Lene Scharff, tlf. 26 28 49 92.

Tid

Introduktionsmøde tirsdag den 25. januar 2022 kl. 11. 
Introduktionsmøde tirsdag den 30. august 2022 kl. 11. 

Sted

Invitation med angivelse af tid og sted for introduktionsmøderne vil blive fremsendt pr. mail ca. 14 dage før, mødet finder sted.

Max. antal

20 personer. 

Pris

400 kr. for hele året. 

Tilmelding

Tilmelding til aktuelle arrangementer i Sundhed for Seniorer

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Forebyggelsesafdelingen hverdage kl.10-15. 
Tlf.: 39 98 88 30